STOP INSCHRIJVEN

beste leden van onze VvE

Hangende het onderzoek van gemeente in 2023/2024 omtrent een mogelijke dubbelbestemming is het niet verstandig als leden daar al op vooruitlopen door zich in te (laten) schrijven als bewoner in de gemeente Baarle – Nassau. 

Dit wekt onnodig irritatie bij gemeentebestuur, maar belangrijker nog,  de gemeente kan niet anders dan een handhaaf procedure op starten.

Volgens huidig bestemmingsplan mag je hier immers niet wonen.
Gemeente heeft expliciet aangegeven dan ook te zullen gaan handhaven (staat los van het onderzoek). Het blijken er immers steeds meer te worden. Dat is in niemands belang.
Niet in belang van de leden die met handhaving worden geconfronteerd met een dwangsom van € 20.000,-. en zeker niet in het belang van onze vereniging.

Bovendien is dit zeer frustrerend voor alle (commissie) leden die al jaren op alle gebieden bezig zijn om de dubbelbestemming bij de gemeente onder de aandacht te houden.

Mensen kunnen ontheffing krijgen bij bijzondere omstandigheden. Maar neem dan eerst contact op met bestuur! U bent lid van een vereniging en doe dus niets op eigen houtje of eigen wijze!