Praktische info:

Parkpreventie

Samen voor een veilig park L'Air Pur:

Preventie: het geheel van maatregelen dat gericht is op het verwijderen van de directe oorzaken van onveiligheid of op het beperken van de gevolgen van feitelijke inbreuken.

  • ParkPreventie L’Air Pur is een initiatief van bewoners/recreanten en
    staat in dienst van het bungalowpark L’Air Pur.
  • ParkPreventie L’Air Pur werkt preventief en voert herkenbare toezichtronden uit op de wegen binnen het bungalowpark, de toegangspoorten en omheining, de gemeenschappelijke ruimten en toegangen.
  • ParkPreventie L’Air Pur werkt nauw samen met het parkbestuur, de politie en de gemeente Baarle-Nassau.
  • ParkPreventie L’Air Pur houdt regelmatige bijeenkomsten en geeft updates over alles rondom het preventieluik binnen het park.
  • ParkPreventie L’Air Pur heeft een duidelijke, transparante structuur en werking en bestaat uit een groeiend aantal vrijwillige medewerkers.
 

Praktisch elk lid van het Park PreventieTeam L’Air Pur zijn eigenaar van een woning op het park en lid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Bungalowpark L’Air Pur – U.A. gevestigd te Baarle-Nassau.

Zij houden zich aan de vigerende Statuten en het Huishoudelijk parkreglement.

De algemene voorwaarden ParkPreventie L’Air Pur worden doorgenomen met afspraken en onderlinge gedragsregels, een verzekeringsformulier voor park vrijwilligers wordt afgesloten, een identiteitspasje, –badge en veiligheidsjas/-hesje ter beschikking gesteld.

Deze benodigdheden blijven eigendom van de ParkPreventie- organisatie en worden ingeleverd bij de coördinator bij beëindiging overeenkomst.

Meldingen

Heb je meldingen, haal gerust een meldingsformulier op bij de receptie en die kan je steeds kwijt via postbus 454.

Tot binnenkort !
Coördinatie ParkPreventie

Aanmelden als vrijwilliger voor team Parkpreventie

Je kan je steeds aanmelden met een aanmeldingsformulier te verkrijgen op de receptie of vul het onderstaande formulier in.