Praktische info:

Afval

De Bolcontainers kunnen dagelijks  worden 

gebruikt tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

Het Milieupark is geopend op 

Woensdag en Zaterdag  van 10.00 u tot 16.00 uur

Wat doen we met ons afval?:

Bol containers:

Huisvuil Alleen huishoudelijk afval kan en mag in de container  

Papier en Karton  zo klein mogelijk in de container

Glas. Alle glas van flessen en potten mag worden gestort.
Ramen en sierglas in containerpark bij grof afval.

Ten behoeve van de Dierenweide kunt u statiegeld flessen doneren in de aparte groen container.

We kunnen we nog iets besparen als wij vooraf zelf blik uit sorteren, zoals: Conservenblik, drinkblikjes, kroondoppen, katten en hondenvoerblik, visblikjes en aluminium schaaltjes en aluminium folie ( bij voorkeur verzamelen in een doos, of zak)

Die kan dan gratis op de openingstijden van het milieupark worden ingeleverd bij de beheerder en in de metaalcontainer.

Er is een aparte inleverplaats  ingericht door de beheerder t.b.v. Hout afval opgedeeld in

A hout = schoon onbehandeld hout, gratis te hergebruiken door Bewoners! 

B hout= behandeld, geverfd hout, of

C hout= geïmpregneerd of gelamineerd hout.( dit is rest afval )  Alle hout soorten zijn betaald afval!

Verder is er bij de achteringang naast de milieustraat een verzamelplaats  ingericht door de Beheerder, waar grove en zware takken en lichte boomstammen kunnen worden verzameld voor herverwerking door Derden. Dit kan worden verwerkt tot Biomassa

We doen een dringend beroep aan de bewoners, om zoveel mogelijk zelf uw tuinafval te herverwerken in uw eigen tuin.

Voornamelijk gras en blad afval kan heel goed gecomposteerd worden in een bak of tuinhoek. ( bezoek een  website voor info over Composteren )

Dat is ook voor de tuinen en grond een verbetering.

De doelstelling hiervan is om de groenafvalberg te reduceren tot overzichtelijke proporties.

N B

U dient zelf aanwezig te zijn als door u  ingehuurde klussers of Hoveniers hun afval bij ons milieupark komen afgeven.

Bent u niet aanwezig dan dient het afval door hen te worden afgevoerd naar de  milieustraat van de gemeente.

 

Of u biedt dit zelf aan op de openingsdagen en tijden.
Een aanhanger is beschikbaar.

Zodoende blijven de kosten voor het milieupark binnen de gestelde grenzen.