Praktische info:

Afval

Wat doen we met ons afval?:

Bol containers: Alle Huisvuil inclusief plastic,  Papier, Glas. Mogelijk pilot met blikcontainer, om afvalscheiding te bevorderen

Deze worden door onze Beheerder verder uitgesorteerd met eigen sorteer machines. Waardoor er zo min mogelijk naar de vuilverbranding hoeft te worden gebracht.

Wel kunnen we nog iets besparen als wij vooraf blik uit sorteren, zoals: Conservenblik, drinkblikjes, kroondoppen, katten en hondenvoerblik, visblikjes en aluminium schaaltjes en aluminium folie ( bij voorkeur verzamelen in een doos, of zak)

Die kan dan gratis op de opening tijden van het milieupark worden ingeleverd bij de beheerder metaalcontainer.

Er zal een aparte inleverplaats worden ingericht door de beheerder t.b.v. Hout afval opgedeeld in A hout = schoon onbehandeld hout, gratis te hergebruiken door Bewoners!  ,B hout= behandeld, geverfd hout,of C hout= geïmpregneerd of gelamineerd hout.( dit is rest afval )  Alle hout soorten zijn betaald afval!

Verder zal er bij de achteringang naast de milieustraat een verzamelplaats worden ingericht door de Beheerder, waar grove en zware takken en lichte boomstammen kunnen worden verzameld voor herverwerking door Derden. Dit kan mogelijk worden verwerkt tot Biomassa?

Ook zal er een beroep worden gedaan aan de bewoners, om zoveel mogelijk zelf uw tuinafval te herverwerken in uw eigen tuin.

Voornamelijk gras en blad afval kan heelgoed gecomposteerd worden in een bak of tuinhoek. ( zie de website voor info over Composteren )

Dat is ook voor de tuinen en grond een verbetering.

De doelstelling hiervan is om de groenafvalberg te reduceren tot overzichtelijke proporties.

Het is niet de bedoeling dat ingehuurde Hoveniers, hun tuinafval bij ons komen afgeven. Alleen het afval van de bewoners mag naar de milieustraat worden gebracht! Deze maatregelen moeten er toe leiden dat ons contract met Fa. Martens Gehaald kan worden, en blijvend kan worden verleng