Gasten op ons park

Recent is gebleken dat het bepaalde in ons huishoudelijk
reglement over ontvangst van bezoek / logees of het tijdelijk
laten gebruiken van de woning en faciliteiten van ons park niet
bij iedereen meer scherp op het netvlies staat.
Hieronder vindt u de huidige tekst in ons  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

G. Ontvangst van bezoekers
Artikel 21
1. Ieder lid heeft het recht bezoekers te ontvangen.
2. Onder de ontvangst van bezoekers wordt verstaan het ontvangen van één of meer personen
door de eigenaar van een al dan niet bebouwde kavel, wanneer de eigenaar of een familielid in
de eerste of tweede graad aanwezig is.
Artikel 22
1. Het lid dat bezoekers ontvangt of laat ontvangen, is tegenover de vereniging ten volle
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daden van zijn bezoekers en voor de gevolgen
daarvan.
2. De auto van de bezoekers kan op het park slechts worden toegelaten, wanneer het lid
voldoende parkeerruimte op zijn kavel heeft en deze auto aldaar wordt gestald.
Indien geen parkeerplaats aanwezig is op de eigen kavel, dienen bezoekers hun vervoermiddel
voor de slagboom te parkeren en te voet het park te betreden
3. Betrokken lid heeft de plicht bezoekers te wijzen op een aantal regels, zoals maximum
snelheid 15 km; niet parkeren in de bermen, geen geluidsoverlast veroorzaken, etc.
.
TEVENS… is het ter beschikking stellen van alle parkfaciliteiten, zoals het zwembad,
tennisbanen, etc., alsmede uw woning of perceel aan vrienden en of kennissen en niet directe
familie zonder de aanwezigheid van u als eigenaar of een familielid in de eerste of tweede
graad NIET toegestaan.
UITZONDERING daarop is, wanneer je de woning (tijdelijk) in gebruik geeft en deze tijdelijke
gebruikers van te voren hebt aangemeld bij bestuur.

Meld je tijdelijke gebruikers aan via de button hieronder of vul het formulier in op de receptie.
Parkpreventie en ook bestuur dienen voor ieders veiligheid op de hoogte te zijn wie zij kunnen
benaderen bij calamiteiten.