Calamiteiten team

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur) ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken.

Om goed voorbereid te zijn heeft bungalowpark L’Air Pur een rampenplan in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit: brand/overstroming/milieu/ongeval/…

In het calamiteitenplan legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan.

Het calamiteitenplan geeft de afspraken voor calamiteitensituaties.

In het calamiteitenplan bungalowpark L’Air Pur wordt beschreven wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft bij calamiteiten en hoe af te stemmen met andere hulporganisaties. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden.

Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Bekijk ook onze calamiteiten folder
of haal deze op bij de receptie.

En bij nood …..

BEL 112

en ook altijd het

parknoodnummer 06 83 900 954

Om bereikbaar te zijn en tijdig op de hoogte gebracht te worden van een calamiteit 
is het van groot belang voor je eigen veiligheid
je contactgegevens door te geven aan de ledenadministratie op de receptie.

 

                *Bedrijfshulpverlening aanwijzen

                *Verzamelplaats aanwijzen ten behoeve van appel

                *Taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten van de diverse leidinggevenden vastleggen

                *Regelmatig instructies geven en oefeningen houden

                *Duidelijk tekeningen van vluchtwegen, blusmiddelen etc. voorhanden hebben en doorheen                        het park  bij centrale toegangspunten ophangen

              De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

                *het verlenen van eerste hulp bij ongevallen

                *het alarmeren van hulpdiensten

                *het beperken en het bestrijden van een beginnende brand
                en het beperken van de gevolgen van ongevallen

                *het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle bewoners                  
                 en andere personen in het park